Pokeren.nl

Vraag van de klant

Pokeren.nl is een redesign van een bestaande website. De oude website bestond uit de CMS systemen CakePHP en Wordpress, de nieuwe website is geheel in het Silverstripe CMS gemaakt. Het nieuwe platform staat in het teken van community building en heeft een geheel nieuwe uitstraling!

Door de enorme hoeveelheid content was een juiste structurering belangrijk. Door onderwerpen te segmenteren kun je als bezoeker gemakkelijk 'verdiepen'. Ook heeft de website leuke technische functionaliteiten: de site is gekoppeld met een mobiele applicatie, heeft een geïntegreerd forum, snelle hosting, Accelerated Mobile Pages en meer!

pokerendesktop.jpg

Helaas, er is momenteel geen mobiele weergave beschikbaar.